Projectmanagement

Wat wij u bieden

Hebben uw medewerkers moeite met de overstap van going-concern naar project? Zitten uw projectmanagers al vol? Triarii kan u op korte termijn ervaren projectmanagers leveren die uw taken overnemen en u concrete ondersteuning bieden onder de vlag van de organisatie.

Kenmerken van onze aanpak

Diverse algemene activiteiten keren in verschillende combinaties vaak terug:

  • Opzetten en aansturen projectorganisatie of -bureau: administratie en kwaliteitsborging;Coördineren en faciliteren van projectmedewerkers: overleggen structureren, voorbereiden en leiden;
  • Bewaken van formele verplichtingen,  voortvloeiend uit contract-verhoudingen danwel de politiek-bestuurlijke context: opstellen van periodieke rapportages (inhoudelijk, financieel), bewaken van correcte groepsbeslisprocedures.
  • Ontwikkelen van specifieke hulpmiddelen en/of trainingen gericht op de projectvereisten.

Maar het wezen van een project is dat het uniek is. Een totaal dekkend plan van aanpak is dan ook nooit te geven. Op grond van hun brede ervaring kunnen Triarii projectmanagers echter ook altijd goed inspelen op dergelijke projectspecifieke zaken.

Ervaring

  • Gemeente Noordwijk: Projectdirecteur Space Businesspark: Noordwijk streeft naar clustervorming en netwerkvorming van hoogwaardig technologische en kennisintensieve bedrijven om de economische waarde van ESTEC (als hoogwaardige kennisinstelling) voor Nederland en de regio beter te benutten. De door Triarii geleverde projectdirecteur heeft eerst een projectorganisatie opgezet en vervolgens een marketing en publiciteitsplan opgesteld voor het SpaceBusinessPark opgezet en geeft nu leiding aan de verdere uitwerking (2007-2012, meer informatie op de SpaceBusinessPark website).
  • Gemeente Landsingerland: Projectleider Brede Frontoffice: Triarii leverde de projectleider voor een intern project dat de dienstverlening beoogde te verbeteren volgens het concept Antwoord©. Dat betekent dat de gemeente bij 80% van de vragen direct het antwoord wil verstrekken. Belemmerende factor daarbij is dat het MidOffice nog niet is ingevoerd. Lansingerland heeft Triarii ingehuurd om prestatieverbeteringen te bereiken zonder substantiële investeringen in het MidOffice. Prestatieverbeteringen vond plaats binnen de bestaande organisatie en IT-architectuur met een nieuwe werkcultuur en aangepaste taken en werkprocessen voor frontofficemedewerkers (2009-2010). 
  • Vrije Universiteit Amsterdam: Projectmanager “Information Technology for Adoption and Intelligent Design for e-Government, ITAIDE”. Triarii leverde het hoofd projectbureau / de project manager voor een onderzoeksproject uitgevoerd met subsidie van de Europese Commissie DG Informatie Maatschappij. Het ITAIDE-consortium bestond uit ruim 20 stakeholder-organisaties uit verschillende Europese landen, waaronder productie-industrieën, technology providers, universiteiten, nationale belastingdiensten en de UN Economic Commission for Europe. Totaal projectbudget m€ 8 (2006-2010, meer informatie op de ITAIDE website)
.
  • Ministerie van Justitie / Ministerie van VROM: Projectdirectie Inburgering Buitenland. In opdracht van het Ministerie van Justitie en in een later stadium het Ministerie van Vrom is ondersteuning verleent bij het opzetten van de Wet Inburgering (WI) de regeling Vrijwillige inburgering (RVI) en de Wet inburgering Buitenland (WIB). Triarii was met name verantwoordelijk voor het opzetten van de separate projectdirectie en management van het uitvoeringstraject dat door de Informatiebeheer Groep (IBG) werd verricht. De WIB is per 1 maart 2006 ingevoerd, de WI en RVI op 1 januari 2007 (2003-2008).

Contactpersoon

Voor meer informatie over deze expertise kunt u een e-mail sturen naar Dr. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U kunt hem ook bellen op 070 328 3574, mobiel 06 5161 9658.


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...