Scenariostudie

Wat wij u bieden

De consultants van Triarii kijken graag vooruit. Daarom zijn concrete aanbevelingen voor de toekomst altijd een essentieel onderdeel van onze opdrachten. In vele gevallen is dit het voornaamste doel van een opdracht geweest en zijn wij expliciet gevraagd een scenariostudie uit te voeren. De scenario’s voor de toekomst worden voorzien van een roadmap en een onderbouwd en uitgebreid advies over het te prefereren scenario. Hierbij gaan wij uit van de strategie en de context.

Het grote voordeel voor de klant is een verbeterd en toekomstvast besluitvormingsproces: Een gewogen keuze kan gemaakt worden omdat de verscheidene gevolgen van die keuze overzichtelijk aanwezig zijn.

Daarnaast heeft de klant bij plotselinge grote wijzigingen in de context altijd enkele terugvalscenario’s voorhanden. De organisatie heeft met andere woorden al geanticipeerd op de veranderingen en kan snel handelen.

Kenmerken van onze aanpak

Het begin van een traject tot het bouwen van scenario’s en roadmaps begint direct met de organisatie. Een analyse van de organisatie en haar omgeving en met name stakeholders daarin geeft een compleet beeld van de ist-situatie. Vervolgens kijken we naar de soll-situatie, waar wil de organisatie heen?

Dan volgt de analyse van de omgeving en trends daarin op basis van rapporten, documenten en experts op relevante vakgebieden. Ons uitgebreide netwerk en ervaring in nationale en internationale projecten verzekert dat wij de juiste personen om de tafel krijgen. Dit zal voornamelijk face-to-face plaatsvinden. Wij doen dit echter, mits dit een toegevoegde waarde heeft, ook regelmatig in de vorm van workshops of een (online) enquête. Wij hebben de expertise hier een onafhankelijke analyse van te maken.

De volgende stap is met de klant terugkoppelen op basis van een analyse van de vorige stap en de scenario’s die zijn geïdentificeerd. Met sleutelpersonen in de interne organisatie van de klant wordt bekeken hoe de organisatie in het verleden gehandeld heeft en hoe die dat in de toekomst waarschijnlijk zal doen.

Op basis van de bovenstaande 3 stappen levert Triarii een overwogen en uitgebreid overzicht van scenario’s aan met een advies over het te prefereren scenario.

Ervaring

  • Ministerie van VROM: Scenariostudie naar het vereiste taalniveau in het kader van de Wet Inburgering Buitenland (2009, download);
  • Netherlands Space Office (NSO); ondersteuning in het bepalen van de strategie (2009-2010);
  • SenterNovem (nu: Agentschap NL): Roadmap opgesteld voor het Innovatiegerichte OnderzoeksProgramma dat zich richt op de ontwikkeling van methoden en middelen ter ondersteuning van ontwerpers in de maakindustrie (2008, download).

Contactpersoon

Voor meer informatie over deze expertise kunt u een e-mail sturen naar Drs. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U kunt hem ook bellen op 070 328 3574, mobiel 06 5166 1525.


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...