Secretariaatsvoering

Wat we u bieden

Het voeren van secretariaten en het hands-on ondersteunen van organisaties.

Kenmerken van onze aanpak

Vanuit onze ervaring weten we waar het bij secretariaten om draait:

  • Vraaggedreven dienstverlening en frequente afstemming over activiteiten;
  • Continuïteit en backup mogelijkheden;
  • Kennis van, en ervaring met publieke communicatie en inzet van een communicatie-specialist;
  • Efficiënt werken vereist inzet specifieke tools: database, website en tools voor afstandsvergaderen (Webex);
  • Kennis van technologie, veld en methode.

Ervaring

Triarii heeft ruime ervaring met het voeren van secretariaten, programmabureaus en soortgelijke uitvoeringsorganisaties. Triarii voert momenteel twee secretariaten (European Technology Platform for zero-emission fossil fuel power plants: www.zeroemissionsplatform.eu sinds 2006 en het VU project electronische douane formaliteiten: www.itaide.org) en heeft in het verleden ook andere secretariaten bemand, waaronder dat van het ICT-forum (de voorloper van het huidige regie-orgaan ICT) en StiPT, de precursor van het Agentschap NL. 

Contact

Voor meer informatie over deze expertise kunt u  een e-mail sturen naar ir. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. MBA. U kunt hem ook bellen op 070 328 3574, mobiel 06 426 25 727


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...