rndialogue

R&Dialogue: building a low-carbon society together

Hoe kunnen de Europese klimaat- en energiedoelstellingen op tijd gehaald worden? Hoe kan er maatschappij breed bijgedragen worden aan een duurzame en verantwoorde samenleving? En wat is de rol van dialoog in het bereiken van de energietransitie? Met deze vragen houdt R&Dialogue zich bezig.

Triarii is coördinator van het Europese project R&Dialogue en runt tevens de Nederlandse dialoog. Hierin bekijken wij de rol van dialoog in het bouwen van een duurzame samenleving. We streven naar een samenleving met een zo laag mogelijke uitstoot van broeikasgassen. We dragen bij aan een gezamenlijke visie richting deze samenleving. Dit willen we bereiken door de dialoog tussen onderzoekers en betrokken organisaties te verbeteren. Samen met teams uit 9 andere Europese landen hebben we in kaart gebracht hoe de energiedialoog in Europa van de grond komt. De landen zijn, naast Nederland: Noorwegen, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Tsjechië, Portugal, Spanje, Italië en Griekenland.

Alle spannende gebeurtenissen in het project zijn te vinden op het R&Dialogue blog. Een voorbeeld hiervan is de nieuwsbrief die we een aantal keer per jaar publiceren:

RnDialogue nieuwsbrief

Naast een Europees overzicht van de energiedialoog: R&Dialogue Energy Dialogue - the story so far in de 10 verschillende landen heeft Triarii B.V. in Nederland in kaart gebracht wat de rol van dialoog is geweest bij verschillende energietechnologieën en -projecten. Hiertoe zijn meer dan 200 interviews afgenomen met toonaangevende stakeholders in het energieveld.

Van deze 200 interviews zijn er 40 volgens specifiek protocol afgenomen en geanalyseerd. In de Nederlandse interviewanalyse komt naar voren wat 40 experts uit het energieveld vinden van de energietransitie en de rol die dialoog kan spelen.

Om te achterhalen wat de rol en positie is van dialoog als het gaat om energiethema’s heeft Triarii B.V. 6 case study onderzoeken gedaan. De case studies zoomen in op de implementatie van projecten en kijken naar de rol die dialoog speelde. Samen met directe betrokkenen van de projecten is gekeken naar aanbevelingen om in de toekomst tot implementatie te komen of minder weerstand te verkrijgen. Dit zijn de case studies:

Neem voor meer informatie contact op met Melanie Provoost (Nederlandse dialoog) of Gert-Jan van der Panne (coördinator).


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...