Triarii begeleidt FP7-projecten namens EC


Nov 2012: Triarii begeleidt FP7-onderzoeksprojecten namens de Europese Commissie.

Triarii gaat “Project Technical Advisors” leveren die als rechterhand van de EC Project Officers FP7-onderzoekprojecten begeleiden. In nauwe samenwerking met raamwerkcontractpartner Beta Technology, ondersteunen Triarii PTA’s de verantwoordelijke Project Officers van het Directoraat-Generaal Onderzoek & Innovatie bij de monitoring van onderzoeksprojecten uitgevoerd onder het 7e Kaderprogramma-thema “Materials, Nanosciences and Processes”. De onderzoekgebieden lopen uiteen van bouwmaterialen, productie-IT en katalysatoren, tot (her)ontwerp van elektrische voertuigen.

Het begeleiden als PTA van de uitvoering van onderzoeksprojecten gedurende de gehele looptijd, is onderdeel van de Triarii-dienstverleningportefeuille waarin ook evaluaties van onderzoeksvoorstellen, periodieke en einddoorlichtingen van projecten alsmede evaluaties van bijbehorende programma's aangeboden worden aan subsidierende overheden. Dezelfde ervaring biedt ons bovendien een solide basis om gebruikers van (onderzoeks)subsidies te ondersteunen, bijvoorbeeld door de uitvoering van het projectmanagement van dergelijke projecten.


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...