8,5 voor CCS onderzoek door ZEP-stagiair Kathryn Chlosta

 

Juli 2013: Kathryn Chlosta startte in maart 2013 als stagiair bij ZEP, het Zero Emissions Platform. Kathryn heeft onderzoek gedaan naar besluitvorming in Europa rondom CCS (Carbon Capture and Storage), door de VU beloond met een 8,5.

 Haar scriptie draagt de titel "Determining the fate of Carbon Capture and Storage" (download hier). De Vrije Universiteit (Master Environment and Resource Management) beloonde haar gedreven onderzoek en heldere scriptie met een 8,5. Als secretariaat van ZEP, hielpen consultants van Triarii met het opzetten en uitvoeren van het onderzoek.

Dit zijn de voornaamste resultaten van Kathryn's onderzoek:

Hoe zetten verschillende actoren zich in om CCS-gerelateerde besluitvorming positief danwel negatief te beïnvloeden?

  • Actoren met beperkte financiële en juridische macht versterken CCS besluitvorming door middel van lobbyen en advisering;
  • Actoren met financiële en juridische macht hebben de mogelijkheid om projecten te implementeren. Zij versterken CCS-gerelateerde besluitvorming positief door CCS als prioriteit op hun agenda te maken.

Wat is de positie van een groep CCS-actoren op Europees niveau en in hoeverre zien zij CCS als een prioriteit?

  • De meeste actoren uit deze studie worden door expert beoordeeld als positief over CCS;
  • Een aantal overheidsorganen heeft een minder positieve kijk op CCS.

Wat karakteriseert de relatie tussen de groep van 15 actoren uit dit onderzoek en CCS besluitvorming?

  • Actoren met beperkte financiële en juridische middelen zijn positief over CCS en proberen vooruitgang in de ontwikkeling ervan te realiseren. De actoren met de meeste financiële en juridische middelen maken zich zorgen over risico's en aarzelen om zich te committeren aan CCS.

Wat zijn de gevolgen van de analyse voor de stakeholder dialoog die door ZEP geleid wordt?

  • Verder onderzoek is nodig om een organisatie aan te wijzen die de discussie kan faciliteren;
  • Men heeft een business case nodig voor CCS;
  • Er is meer coördinatie en communicatie nodig tussen overheid en de industrie;
  • Andere stakeholders (die niet in dit onderzoek zitten) dienen in de dialoog betrokken te worden (uit oil & gas, OEM, overheid bijv. Spanje en Polen, en NGOs die uit de dialoog gestapt zijn zoals WWF en Greenpeace).

Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...