Succesvolle deelname R&Dialogue in Europees Jaar van de Burger 2013


September 2013: Triarii is coördinator van R&Dialogue. In het kader van het Europees jaar van de Burger hebben we via social media met burgers over dit project van gedachten gewisseld.

De Europese Commissie heeft 2013 uitgeroepen als European Year of the Citizen (EYC). Het jaar 2013 is gewijd aan de rechten die bij Europees burgerschap horen, in de breedste zin van het woord. Hierin daagt de Europese Commissie burgers, overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen en universiteiten om een discussie aan te gaan over de rechten van Europees burgers en hun visie op de toekomst voor de Europese Unie in 2020. In dit jaar worden wetenschappelijke Europese projecten met een duidelijke link naar de burger onder de aandacht gebracht. 

R&Dialogue brengt research en development en maatschappelijk actoren dichter bij elkaar door een dialoog op te zetten over het creëren van een duurzame samenleving. Dit past precies binnen de doelstellingen van EYC en daarom was R&Dialogue gevraagd deel te nemen aan een mediaweek. Eind augustus werden een week lang projecten met een duidelijke link tussen research en development en burgers breed onder de aandacht gebracht en op 1 september was het de beurt aan R&Dialogue.  

Omdat R&Dialogue zich nog in de verkenningsfase bevindt was dit het eerste grote mediamoment voor het project. Via verschillende social media werd er volop aandacht gevraagd voor het thema van R&Dialogue: gezamenlijk een duurzame samenleving creëren door middel van een dialoog. Gebruik is gemaakt van de facebookpagina van de Europese Commissie, en hun Google+ account, de R&Dialogue twitter account @R&Dialogue en de website en blog: www.rndialogue.eu en www.rndialogue.tumblr.com.

R&Dialogue heeft op die 1ste september een veelvoud aan likes, tweets en retweets, reacties en commentaren gekregen. Het aantal bezoekers op de website en blog is op die zondag aanzienlijk gestegen met een recordaantal bezoekers. Een team van R&Dialogue consortiumleden, waaronder Triarii consultants Melanie Provoost en Gert-Jan van der Panne, zat de gehele dag klaar om te reageren op vragen, reacties en commentaar. Een digitale dialoog ontstond ter plekke over hoe een duurzame toekomst tot stand kan komen met alle technische, sociale en economische aspecten van dien.

Wil je meer weten over R&Dialogue? Bezoek onze website: www.rndialogue.eu, lees ons blog: www.rndialogue.tumblr.com of volg ons op twitter: @R&Dialogue


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...