Jacob de Jongh start ZEP afstudeerstage bij Triarii


April 2014: Jacob de Jongh start afstudeerstage bij ZEP/Triarii naar Carbon Capture and Storage in energie-intensieve industrieën in Europa.

In februari is Jacob de Jongh begonnen aan zijn afstudeerstage bij Triarii. Hij doet onderzoek naar Carbon Capture & Storage (CCS) in energie-intensieve industrieën zoals de staal, cement, chemische en olie en gas industrie. Hoewel velen het belang van de technologie erkennen om de CO2 uitstoot van industrieën te beperken, blijft de ontwikkeling en de implementatie ervan achter. Daarnaast werkt Jacob aan één van de projecten van Triarii bij het Zero Emissions Platform: het Europees technologie platform waarin de elektriciteitsindustrie, onderzoeksinstellingen en non-gouvernementele milieuorganisaties samenwerken om CCS beschikbaar te maken voor de industrie. Om dat te realiseren heeft het platform de intentie om de samenwerking met de energie-intensieve industrie uit te breiden.

Het afstudeeronderzoek vindt plaats in het kader van de master Engineering & Policy Analysis aan de Technische Universiteit Delft. Het programma richt zich op beleidsanalyse van technische systemen, een thema dat goed toepasbaar is op CCS in energie-intensieve industrieën. In het onderzoek zal aan de hand van interviews met vertegenwoordigers van industrieën in kaart worden gebracht welke ontwikkelingen of beleidsmaatregelen industrieën zou kunnen bewegen om zich meer met CCS bezig te gaan houden. Vervolgens kunnen strategieën ontwikkelt worden om CCS in deze industrieën verder te brengen.


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...