Triarii/ZEP stagiair onderzoekt CCS in energie-intensieve industrie

 

Oktober 2014: Triarii/ZEP stagiair Jacob de Jongh krijgt een 8 voor zijn Master Thesis besluitvorming omtrent Carbon Capture and Storage (CCS) in de energie-intensieve industrie.

Triarii runt sinds 2006 het secretariaat voor ZEP, het Zero Emissions Platform. Het doel van ZEP is CCS (Carbon Capture and Storage) te realiseren als cruciaal onderdeel van het Europese portfolio van klimaatoplossingen. CCS heeft het meeste zin bij zogeheten 'point sources' zoals energiecentrales en bepaalde energie-intensieve industrieën als cement, staal, kunstmest, chemisch, etc. Met name CCS in de energie-intensieve industrie krijgt steeds meer aandacht.

In het kader daarvan onderzocht stagiair Jacob de Jongh hoe besluitvorming te verbeteren rondom CCS in de energie-intensieve industrie (EnII). Vier perspectieven, of frames, verklaren waarom CCS in EnII in Europa nog niet aanslaat:

  1. De industrie heeft last van dalende winsten vanwege minder vraag, hogere energiekosten en internationale concurrentie en zijn niet in staat CO2-uitstoot te verminderen;
  2. Stakeholders op dit gebied werken onvoldoende samen;
  3. Een functionerend Europees beleidskader ontbreekt;
  4. Men dient rekening te houden met alle drie genoemde, met toevoeging van sociale acceptatie.

Het onderzoek heeft de volgende concrete bevindingen:

  • De DG Industrie van de Europese Commissie zou een meer expliciete keuze voor CCS in EnII moeten maken;
  • De Europese Commissie zou, wellicht onder leiding van DG Industrie, een besluitvormingsproces moeten initiëren waarin relevante stakeholders de governance van CCS in EnII bespreken. ZEP kan de EC hierbij assisteren;
  • Een brede groep stakeholders zou betrokken moeten worden, ook degenen die geen duidelijke rol in het begin hebben;
  • Een brede, multi-issue agenda zou gemaakt moeten worden, met een focus op de vier genoemde frames;
  • Besluitvorming rondom CCS in EnII zou ruimte moeten bieden aan deliberatie en social learning.

Jacob ontving van de TU Delft (Faculteit technology, beleid en management) een 8 voor dit indrukwekkend stuk onderzoek, waar zijn collega's bij Triarii uiteraard trots op zijn. Download hier het volledige onderzoeksrapport.

CCS in EnII - Thesis Jacob de Jongh

Naast ZEP, is Triarii op andere manieren betrokken bij het Europese energieveld. Voor meer informatie, neem contact op met Robert van der Lande, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 070 328 3574.


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...