Gert-Jan van der Panne Triarii

Doctorandus Beleids- en OrganisatieWetenschappen

06 414 626 84
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klik hier voor Gert-Jan's LinkedIn profiel 

 

Gert-Jan van der Panne, haalde zijn doctoraal Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.

In zijn studie heeft Gert-Jan een brede kennis opgedaan op het gebied van het menselijk handelen in processen van sturing, beleid en organisatie. Onderwerpen als strategische beleidsvorming, samenwerking, internationalisering en organisatieverandering onderzocht hij door middel van theoretisch gefundeerde opdrachten in de praktijk.

Van 2012 tot 2016 was Gert-Jan project manager van R&Dialogue. In dit project werden in 10 Europese landen actiegerichte energiedialogen opgezet en uitgevoerd tussen energie experts en maatschappelijke partners.

Zijn doctoraalscriptie, in samenwerking met Triarii, gaat in op de invloed van de Iraanse overheid op het gebruik van ICT door informatie intensieve organisaties in Teheran. Zie ook het artikel dat over hem verscheen in een krant in Teheran.

In dienst van Triarii treedt hij op als onderzoeker en adviseur en heeft op de volgende gebieden inhoudelijke expertise opgebouwd:

  • Energie technologie en beleid in Europa, met name Carbon Capture and Storage (CCS)
  • Het inburgerings- en participatiebeleid van Nederland
  • Technologiebeleid in Nederland
  • Ruimtevaart
  • Publieke dienstverlening
2007-heden
Triarii BV, consultant
2006-2007
Triarii BV, stagiair
2005-2006 Triarii BV, afstudeerstage, succesvol afgerond met doctoraalscriptie "Rock - paper - scissors; the influence of government on ICT use, a focus on information intensive organizations and Tehran". Deze is hier te lezen.

 


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...