Paul Janssen Triarii

In 1992 aan de Universiteit van Tilburg afgestudeerd Econometrie, vervolgens de postdoctorale studie voor Register Controller afgerond.

06 434 91 444
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Paul Janssen werkt sinds de zomer van 2008 parttime en sinds 1 januari 2009 fulltime bij Triarii. Paul is in 1992 afgestudeerd in de bedrijfseconometrie. Heeft van 1992 tot 1997 gewerkt bij NS, van 1997 tot 2005 bij PricewaterhouseCoopers en van 2005 tot 2008 bij gemeente Zoetermeer. In 2002 heeft Paul de register controller opleiding afgerond. Paul heeft de volgende “ kern” ervaringen:

  • Programmamanagement en projectleiding. Paul heeft van 1997 tot 2005 gewerkt als advisor, projectmanager en senior manager bij PricewaterhouseCoopers. Daarmee heeft hij jarenlang als projectmedewerker en projectleider gewerkt in projectmanagement: Inrichting, sturing en beheersing van projecten op tijd, geld, kwaliteit, organisatie inhoud en informatie. In 2007 en 2008 is Paul bij gemeente Zoetermeer programmamanager Dienstverlening geweest. Hij was verantwoordelijk voor het opzetten van de programmaorganisatie, het coördineren van een zestal projecten en het bereiken van collegedoelstellingen op gebied van dienstverlening.
  • Publieke dienstverlening. In 2007 en 2008 is Paul in Zoetermeer programmamanager dienstverlening geweest. Als programmanager was Paul verantwoordelijk voor het coördineren van een zestal projecten: opzetten van het klant contact centrum, callcenter, digitaal loket, postkantoren (rijbewijzen en paspoorten ook aanvragen bij het postkantoor), regionale dienstverlening in Haaglanden en cultuur. Als programmamanager was Paul tevens secretaris van de stuurgroep Dienstverlening binnen gemeente Zoetermeer.
  • Overheidsfinanciën. Paul heeft in 2004 voor het ministerie van Justitie en Buitenlandse Zaken de volledige kostencalculatie gemaakt voor het opzetten en uitvoeren van inburgeringsexamens op Nederlandse ambassades en consulaten (in 2004 gelijk aan 142 posten) in het buitenland. Paul is van 2005 tot 2007 hoofd Financieel Administratieve Dienstverlening geweest bij gemeente Zoetermeer. In 2008 heeft Paul voor ESA een model ontwikkeld dat de economische voordelen voor EU landen in kaart brengt indien ESA in die landen een vestiging heeft of start.

Met Triarii richt Paul zich op de publieke dienstverlening door overheden. Inwoners en bedrijven moeten door de overheid niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd. Klanten mogen niet meer ingezet worden als brievenbus van de overheid. Klanten moeten zoveel mogelijk, in 80% van de gevallen, in één contact geholpen worden. Website, telefoon en balie moeten in hun dienstverlening op elkaar afgestemd zijn. Dat is waar overheden zich voor inzetten en waar Triarii een bijdrage aan kan leveren.

Met Triarii richt Paul zich ook op overheidsfinanciën. De overheid start vaak complexe, ambitieuze, innovatieve en kostbare projecten. Deze projecten moeten uitgewerkt worden, doorgerekend worden en beschreven worden. Daarbij is kennis van beleidsvorming, bedrijfsvoering en financiën en in sommige gevallen econometrische modellering noodzakelijk. Ambtenaren en bestuurders moeten transparante en stabiele (niet veranderlijke) informatie krijgen voor snelle en juiste besluitvorming. Triarii ondersteunt overheden bij deze beleidsuitwerking en voorbereidingen voor besluitvorming.

2008 - heden Triarii B.V., senior consultant
2005 - 2008 Gemeente Zoetermeer, projectleider
1997 - 2005 PricewaterhouseCoopers
1992 - 1997 Nederlandse Spoorwegen

Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...