Ministerie van Economische Zaken

Rijksoverheid TriariiAdviseurs van Triarii zijn sinds 1985 intensief betrokken geweest bij beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie bij het Ministerie van Economische Zaken, met name op de terreinen van ICT, energie, ruimtevaart en algemene industrie-ontwikkeling. In recente jaren heeft Triarii belangrijke rapporten opgesteld voor agentschappen van Economische Zaken: voor RVO werd het boek "The Dutch Industrial Landscape" gemaakt, voor het EVD voert Triarii het instrument “Match Making Facility” uit. Het is gericht op zakelijke samenwerking tussen bedrijven uit opkomende economieën en het Nederlandse bedrijfsleven.

Europese Commissie

EC TriariiVoor de Europese Commissie voerde Triarii van 2006 tot 2016 het Secretariaat van ZEP, het Europese Technologie Platform voor energiecentrales van de toekomst (website www.zeroemissionsplatform.eu). Van 2012 tot 2016 was Triarii coördinator van het FP7-project R&Dialogue (www.rndialogue.eu), gericht op een energie-dialoog tussen R&D en organisaties die burgers vertegenwoordigen.

European Space Agency (ESA)

Triarii ESA De consultants van Triarii doen veel werk voor ESA. In het verleden is onder anderen onderzoek gedaan naar de economische waarde van de zes Europese ESA-vestigingen. Daarnaast is Ron Overgoor van Triarii projectdirecteur van het Space Business Park gevestigd naast ESTEC, het technologische hart van ESA, in Noordwijk.

Gemeente Noordwijk

Triarii Gemeente NoordwijkIn opdracht van de gemeente Noordwijk voert Triarii het projectdirecteurschap van het Space Business Park. Dit bedrijventerrein inclusief incubator voor space start-ups wordt momenteel gerealiseerd naast ESTEC in Noordwijk. Meer informatie vindt u op de website: www.spacebusinesspark.nl.

VU Amsterdam

Triarii Vrije Universiteit AmsterdamVoor de VU (Vrije Universiteit Amsterdam) is Hans Modder van Triarii de projectmanager van "Information Technology for Adoption and Intelligent Design for e-government" (ITAIDE). De ITAIDE projectvideo op YouTube geeft alle relevante informatie over dit project.

Ministeries van BZK, Justitie en VROM

Triarii Rijksoverheid Ministerie BZKVoor het Ministerie van VROM, Directie Inburgering & Participatie (valt nu onder het Ministerie van BZK, voorheen Justitie), heeft Triarii verscheidene onderzoeken en scenario-studies uitgevoerd in het kader van de Wet Inburgering (WI) en de Wet Inburgering Buitenland (WIB).

LOM

Triarii LOMVoor het LOM (Landelijk Overleg Minderheden) heeft Triarii een evaluatie van de strategie en de uitvoering van het samenwerkingsverband voltooid. Vervolgens is een begeleidingstraject opgezet.

Leiden, Noordwijk, KvK

Triarii Space Life SciencesOp basis van Triarii's ervaring in de ruimtevaartsector en technologiebeleid, is Triarii gevraagd een verkenning uit te voeren naar mogelijke samenwerking tussen het ruimtevaartcluster in Noordwijk en het Bio/Life Sciences cluster in Leiden.

Gemeente Delft

Triarii Gemeente DelftTriarii werkt regelmatig voor Nederlandse gemeenten. Voor de gemeente Delft wordt momenteel richting gegeven aan het parkeerbeleid en aan de verzelfstandiging van het VAK centrum voor de kunsten.

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag TriariiVoor de Gemeente Den Haag heeft Triarii opdrachten uitgevoerd op het gebied van: publieke dienstverlening, organisatie en inburgering.

Gemeente Lansingerland

Triarii LansingerlandVoor de gemeente Lansingerland heeft Paul Janssen van Triarii op onderwerpen als werk boven inkomen, de brede frontoffice en flitsvergunningen de organisatie gerestructureerd en gemoderniseerd.

Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...