Ministeries van BZK, Justitie en VROM

Triarii Rijksoverheid Ministerie BZKVoor het Ministerie van VROM, Directie Inburgering & Participatie (valt nu onder het Ministerie van BZK, voorheen Justitie), heeft Triarii verscheidene onderzoeken en scenario-studies uitgevoerd in het kader van de Wet Inburgering (WI) en de Wet Inburgering Buitenland (WIB).


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...