Participatiebudget: geweldige filosofie, grote uitdaging

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een verkennend onderzoek dat Triarii en PwC in 2008 uitvoerden naar de voorbereidingstrajecten invoering Participatiebudget. Hoewel de filsofie breed gedragen wordt, lijkt de uitvoering nog grote uitdagingen met zich mee te brengen. Download hier.


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...