Tussenevaluatie KennisCentrum Grote Steden

De opdracht voor de tussenevaluatie is na te gaan in hoeverre het KCGS het oorspronkelijke doel gehaald heeft en in hoeverre de huidige herpositionering geschikt is voor de toekomst van het KCGS, de periode tot 2009 en verder. De evaluatie beperkte zich tot de kennisdisseminatie-activiteiten van het basisprogramma grote steden. Bij de evaluatie is een intern gericht onderzoek uitgevoerd, een stakeholder analyse gedaan en zijn op basis daarvan conclusies ten aanzien van doelbereiking en aanbevelingen voor de toekomst gedaan. Download hier.


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...