Front NL DVI 2012

Nederlandse Defensie- en Veiligheid gerelateerde industrie 2012

Voor het Commissariaat Militaire Productie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft Triarii de Nederlandse Defensie- en Veiligheid gerelateerde industrie onderzocht.

Het onderzoek geeft inzicht in de omvang, kenmerken en positie van dit deel van de Nederlandse industrie en haar betekenis voor de Nederlandse economie. Ook geeft het zicht op hoe deze industrie verwacht dat de markt zich in 2012 zal ontwikkelen en welke kansen en bedreigingen men daarbij ziet.

Het rapport is in juni 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer. Download het rapport hier. De aanbiedingsbrief kunt u hier bekijken.


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...