TGN

Expertgesprekken en marktverkenning Toets Gesproken Nederlands

In 2013 heeft Triarii voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een onderzoek uitgevoerd in het kader van het inburgeringsexamen. Het taalniveau van inburgeraars wordt zowel in het land van herkomst als in Nederland getoetst door middel van een geautomatiseerd systeem: de Toets Gesproken Nederlands (TGN).

Vanuit diverse kanten is kritiek opgelaaid op de TGN die afgenomen wordt in het kader van de Wet Inburgering en de Wet Inburgering Buitenland. Bovendien loopt in 2014 het contract af tussen SZW en de huidige leverancier van de TGN. In dit kader heeft Triarii een 20-tal binnen- en buitenlandse experts op het gebied van taalexamens geïnterviewd en bevraagd op hun meningen over de TGN en gerelateerde aspecten, en ideeën over alternatieven voor de TGN.

Dit onderzoek is op 11 maart 2014 door Minister L. Asscher aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze brief staat onder anderen:

"Het onderzoek- en adviesbureau Triarii heeft onderzoek gedaan naar de kanttekeningen die experts plaatsen bij de TGN en naar de technische en commerciële mogelijkheden van diverse toetsen. (...)

Het onderzoek van Triarii laat zien dat er onder experts verschil van mening is over de validiteit van de TGN en het beoordelen van taalvaardigheid door spraaktechnologie. Triarii adviseert voor een nieuwe aanbesteding om eisen te stellen aan wat het examen beoogt te meten en niet aan de technologie die daarvoor gebruikt wordt. Met inachtneming hiervan is de aanbesteding vervolgens opgezet volgens de principes van de zogeheten Best Value Procurement waarbij van inschrijvers wordt gevraagd met een oplossing te komen binnen de doelstellingen van het inburgeringsbeleid."

Download hier:

Triarii ondersteunt regelmatig de Nederlandse overheid en lokale overheden op het gebied van inburgering. Meer informatie vindt u hier. Contactpersoon binnen Triarii op dit dossier is Drs. Ron Overgoor (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...