energy sector

R&Dialogue: the Dutch energy sector, an overview

Triarii is projectleider van R&Dialogue, een Europees project dat in 10 landen een dialoog opzet tussen onderzoekers en maatschappelijke organisaties. Het doel van deze dialoog is gezamenlijk de energietransitie te realiseren. Triarii leidt tevens de dialoog in Nederland. Deze dialoog heeft als basis een feitelijke verkenning van de Nederlandse energiesector. Deze kunt u hier downloaden.


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...