NL Discussion paper

R&Dialogue: Nederlandse discussion paper

Triarii is projectleider van R&Dialogue, een Europees project dat in 10 landen een dialoog opzet tussen onderzoekers en maatschappelijke organisaties. Het doel van deze dialoog is gezamenlijk de energietransitie te realiseren. Triarii leidt tevens de dialoog in Nederland.

In R&Dialogue wordt er in ieder land een dialogue council opgezet. Deze council heeft na een aantal bijeenkomsten een discussion paper opgesteld. Hierin staan de voornaamste discussiepunten over de rol van dialoog in de energietransitie en een duurzame samenleving. Bekijk deze discussion paper hier.


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...