Energie

Wat wij u bieden

Op het terrein van energie ondersteunen wij beleidsmakers en –uitvoerders in het gehele traject van ontwikkeling van technologie-beleid tot en met uitvoering ervan.

Ervaring

Wij hebben een brede en langdurige ervaring.  Energie is een van de gebieden die de komende decennia een geleidelijke, maar grote technologische transitie zal doormaken, onder meer als gevolg van de dreiging van klimaatverandering. Triarii voert projecten uit aan het technologie-front. In de afgelopen jaren waren dat vooral opdrachten op het gebied van brandstofcellen, nieuwe typen motoren en overheidsinstrumenten voor het stimuleren van innovatie.

wij sparen energie: Triarii heeft een lokaal initiatief opgestart om huizenkopers te helpen hun huis energiezuinig te maken nog voor de verhuizing. "In de korte tijd voordat je in je huis trekt heb je wel andere dingen aan je hoofd dan je huis energiezuinig maken. Daarom maken we energiebesparing zo simpel mogelijk. We geven aan wat het kost, wat je bespaart en hoeveel je maandelijkse energierekening daalt. We maken je wegwijs in het woud van subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden. En we brengen je de specialisten met een offerte zodat je niet eindeloos hoeft te zoeken." Meer informatie op www.wijsparenenergie.nl.

R&Dialogue: Als project coördinator leidt Triarii een consortium van 15 Europese organisaties en instituten uit 10 verschillende landen. Nederland is een van de 10 landen, Triarii levert tevens het team dat in Nederland de energie-dialoog opzet. Het project is in 2012 van start gegaan, onlangs ging de website live: www.RnDialogue.eu.

Het doel van R&Dialogue is een open dialoog op gang te brengen op het gebied van energie. Deze dialoog ontbreekt momenteel, met als gevolg onvoldoende implementatie van energie-innovaties. Energie-innovaties die ons energie-systeem kunnen transformeren en onze maatschappij kunnen verduurzamen. Een belangrijke eigenschap van R&Dialogue is dat het niet alleen dialogen in 10 landen opzet, maar met die kennis en ervaring op Europees niveau aan de slag gaat.

ZEP: Momenteel  ondersteunt Triarii het Europees technologieplatform ZEP, een alliantie van multinationals, researchinstellingen en NGO’s die met elkaar ondergrondse opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) van de grond willen krijgen (www.zeroemissionsplatform.eu). CCS is  een nieuw gebied waarop bedrijven zich nu organiseren en het overheidsbeleid en instrumenten nu ontwikkeld worden. Deze grote en meerjarige opdracht  geeft ons een uniek zicht en betrokkenheid, niet alleen op CCS maar ook op de gehele energievoorziening, het beleid van de nationale en Europese overheden en de positie van bedrijven en instellingen. Het verschaft ons ook een netwerk van contacten op hoog nivo binnen de Nederlandse en Europese energiesector en overheid.

Contact

Voor meer informatie over dit werkdomein kunt u een e-mail sturen naar ir. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. MBA. U kunt hem ook bellen op 070 328 3574, mobiel 06 426 25 727.


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...