Integratie & Participatie

Wat wij u bieden

Participatie staat voor meedoen in de maatschappij. De Nederlandse overheid heeft hoge ambities op gebied van participatie en Wet- en regelgeving op dit gebied is daarom complex en flink in beweging. Dat geldt ook voor de toekomst. De economische crisis brengt een flinke druk op de uitvoering met zich mee door meer aanvragen en grotere bestanden. Tegelijkertijd staan er bezuinigingen voor de deur. Goede processen, dossiervorming, kennis van de klanten, verantwoording in kader van financiering en strakke monitoring zijn dus belangrijker dan ooit. Adviseurs van Triarii kunnen u bijstaan en voeren reeds meer dan 10 jaar diverse opdrachtgevers binnen het rijk en gemeenten dit soort projecten uit. Dat geldt zowel voor het gebied inburgering, werk- en inkomen als volwassenen educatie.

Kenmerken van onze aanpak

1) Procesgericht werken met nulmetingen, interne rapportages en benchmarks op gebied van volumes, inrichting van werk, kwaliteit van afhandeling en financiën;

2) Werken vanuit de kennis van de meest recente ideeën en theorieën binnen de overheid, wetenschap en maatschappij op gebied van participatie;

3) Werken vanuit de kennis van de algemene filosofie van de overheid: terugtredende overheid, empoweren van de burger en uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van de burger en stimulerende en begeleidende rol van de overheid.

Ervaring

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2013): Marktverkenning en expertgesprekken Toets Gesproken Nederlands (rapport hier);
 • Gemeente Lansingerland: Focus op re-integratie (2010-2011);
 • Landelijk Overlegorgaan Minderheden: Evaluatie van het LOM (2010);
 • Gemeente Den Haag: Verbetering dienstverlening WIZ (2011);
 • Rijksoverheid: Randvoorwaarden A1 taalniveau voor examen buitenland (2009-10, download hier);
 • Ministerie ven Justitie: Interim management bij Projectdirectie Modernisering Inburgering (2004-2007);
 • Ministerie van Justitie: Opzetten stelsel Wet inburgering buitenland op posten in het buitenland (2005);
 • Ministerie van BZK: Monitoren oudkomers en nieuwkomers (2004);
 • Gemeenten: Voor 15 gemeenten zijn trainingen ontwikkeld voor ondersteuning bij de implementatie van de WI/RVI (2007-2008);
 • Onderzoek naar de gereedheid van gemeenten voor de invoering van de WI/RVI (2007-2008, download hier);
 • Onderzoek naar de gereedheid van gemeenten voor de invoering van het Participatiebudget (2009, download hier).

Contact

Voor meer informatie over dit werkdomein kunt u een e-mail sturen naar drs. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U kunt hem ook bellen op 070 328 3574, mobiel 06 5166 1525.


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...