Publieke dienstverlening

Wat wij u bieden

Gemeenten werken aan de verbetering van de dienstverlening. De afgelopen jaren is de digitale dienstverlening sterk verbeterd en zijn klant contact centra binnen gemeenten opgezet. De verbeterde dienstverlening moet uiteindelijk leiden tot een:

 • Betrouwbare;
 • Transparante;
 • Snelle en eenvoudige;
 • En bereikbare overheid die werkt vanuit één aanspreekpunt.

Triarii biedt aanjagers van projecten oplossingen op het gebied van publieke dienstverlening.

Onze consultants hebben vele jaren ervaring binnen gemeenten op gebied van processen, ICT, mensen en besluitvorming. Onze sterkte richt zich op het werkelijk realiseren van een resultaat dat gedragen is door zowel management als medewerkers.

Kenmerken van onze aanpak

Onze aanpak is gericht op het bereiken van een verbetering in de dienstverlening op tactisch/operationeel niveau. Een merkbare verandering. Deze wordt meestal ingezet met een startdocument, een beknopt plan, dat middelen en voorwaarden regelt om de verbetering te bereiken. De randvoorwaarden betreffen:

 • Opzetten en aansturen projectorganisatie of –bureau en kwaliteitsborging draagvlak onder personeel en management;
 • Het kwantificeren van de concrete verbetering voor burgers en bedrijven;
 • Meetbaar maken van de (verbeterde) prestaties in de praktijk;
 • Uitwerken van nieuwe processen en ICT;
 • Samenwerken met medewerkers, deelnemen aan werkoverleggen, organiseren van workshops, houden van interne cursussen zodat verbeteringen in praktijk werken;
 • Organiseren van de financiële middelen.

Onze aanpak is conform het volwassenheidsmodel van dienstverlening volgens Antwoord©. Dit dienstverleningsconcept heeft tot doel dat gemeenten hét portaal van de overheid, voor inwoners en bedrijven, worden. Afhankelijk van waar een gemeente staat op deze ladder van volwassenheid adviseren en implementeren wij logische vervolgstappen op deze ladder.

Ervaring

Wij hebben de volgende projecten verricht op gebied van publieke dienstverlening:

 • Gemeente Lansingerland: Projectleider brede frontoffice (2009/2010);
 • Gemeente Den Haag: Horeca2 implementatie voor gemeente Den Haag (2009);
 • Gemeente Lansingerland: Implementatie van de flitsvergunning (2009);
 • Gemeente Den Haag: Onderzoek Quick Wins projecten in dienstverlening (2009);
 • Programmamanager dienstverlening gemeente Zoetermeer (2007-2008);
 • Gemeente Delft: Dashboard voor budgetbestedingen in mobiliteitsprojecten ;
 • Haaglanden: Ontwikkeling gemeentelijk/regionaal bedrijvenportaal (2008-2009);
 • Ministerie VROM: Randvoorwaarden voor inburgering in buitenland (verzwaring niveau) (2008).

Contact

Voor meer informatie over dit werkdomein kunt u een e-mail sturen naar drs. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. RC. U kunt hem ook bellen op 070 328 3574, mobiel 06 4349 1444.


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...