Thematische bedrijvenparken

Wat wij u bieden

Binnen Triarii bestaat ruime ervaring met het opzetten van thematische bedrijven terreinen. Deze geclusterde regionale gebiedsontwikkeling is gekoppeld aan de ervaring op gebied van technologie, innovatie, kennisontwikkeling en de kenniseconomie. Deze ervaringen worden ook gebruikt bij de invulling van de ontwikkeling van het thematische bedrijventerrein.

Kenmerken van onze aanpak

Clustering van kennisinstellingen en bedrijven op een thematisch bedrijventerrein vergt een compleet andere aanpak en benadering dan een traditioneel algemeen bedrijventerrein. Bij de ontwikkeling van een traditioneel bedrijventerrein spelen over het algemeen twee zaken een rol:

  • Het ontwikkelen van een profijtelijke grondexploitatie, en
  • Het (her)ontwikkelen van regionale bedrijven.

Het creëren van meerwaarde door clustering van een kennisinstelling of ontwikkelingsfaciliteiten met bedrijven op een thematische bedrijven terrein gaat veel verder dan een traditionele vastgoedontwikkeling. Deze clustering gaat uit van synergie-effecten tussen een kennisinstelling, ontwikkelingsfaciliteit, en bedrijven. Deze clustering zal regionaal en nationaal voor economische meerwaarde zorgen.

Dat betekent dat marketing en acquisitie op inhoudelijke basis plaats dient te vinden en niet op een op voorraad ontwikkeld  algemeen bedrijventerrein. Het gaat in eerste instantie om het creëren van een meerwaarde op lange termijn in regionale zin, naast een profijtelijke grondexploitatie.

Ervaring

Triarii heeft, naast een betrokkenheid bij meerdere thematische bedrijventerreinen en een uitgebreid en relevant netwerk, specifieke ervaring met de volgende projecten:

  • Herstructurering Dutch Innovation Park in Zoetermeer, langs de A12;
  • Ontwikkeling van het Spacebusinesspark in Noordwijk naast de locatie van ESTEC;
  • Ontwikkeling van Composite Valley op de oude terreinen van Fokker op Ypenburg, Den Haag;
  • Onderzoek naar de succes- en faalfactoren van thematische bedrijventerreinen (download hier).

Contact

Voor meer informatie over dit werkdomein kunt u een e-mail sturen naar drs. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U kunt hem ook bellen op 070 328 3574, mobiel 06 5166 1525.


Triarii nieuws

 

Maart 2017: Artikel "Defensie en Veiligheid versterkt innovatiekracht Nederlandse Industrie" bouwt voort op Triarii-onderzoek naar de Nederlandse Defensie- en Veiligheids-gerelateerde industrie.

Read more ...

 

Januari 2017: wij sparen energie is op volle toeren van start en genereert in hoog tempo interesse. Het netwerk van deelnemende makelaars groeit snel.

Read more ...

 

November 2016: Triarii start het initiatief wij sparen energie om mensen die een huis kopen aan te zetten tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Read more ...